skip to Main Content

A Green Finance GmbH Austria 2018 tavaszán újította fel ezt az objektumot – a
legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelve vált lehetővé, hogy modern és napjaink
igényeinek megfelelő körülmények között lehessen a stílusos kastély-környezetben lakni. A
fenntarthatóságot szem előtt tartva és a műemlékvédelmi hatósággal együttműködve nyolc
nagy családbarát lakás és négy iroda létesült itt.

A Frankenburg am Hausruck település szívében fekvő Schloss Frein központi fekvésével és
nagyon jó infrastruktúrájával bájos lakó-élményt nyújt az idilli falusias környezetben.

A gondosan megőrzött történelmi jellegzetességek és a frissen felújított, intelligensen
átgondolt lakások és irodahelyiségek egymást kiegészítve olyan egyedülálló és
reprezentatív objektumot alkotnak, amely a hozamtermelés és a lakhatás követelményeit
egyaránt kielégíti.

Főbb adatok:

8 bérlakás, 4 iroda
824 m² beépített terület
331 m² bérbeadható hasznos terület
A legmagasabb minőségben felújítva
a teljes épület átfogó revitalizációja
átfogó modernizáció és teljes körű felszereltség a belső területeken
a külső területeken a történelmi jellegzetességek megtartása

Schloss Frein

A Schloss Frein Frankenburg legmarkánsabb épülete és jelképe. A háromemeletes kastély nem csak a felső-ausztriai mezőváros szívét alkotja, hanem történelmi jelentőségénél fogva messze a régió határain túl is ismert. Eredetileg vizikastélyként épült, ma közvetlenül a főút szomszédságában emelkedik ez a négyszögletes épület, jellegzetes, patinázott rézből készült magas kontyos tetővel. Ezt a jelképet 2017 őszén vette át a Green Finance és 2018 tavaszán a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően teljeskörűen felújította. A fenntarthatóság nagyon fontos volt a Green Finance számára, így nyolc nagy családbarát lakás és négy iroda került kialakításra a kastélyban.

Schloss Frein krónikája

1000 körül

A Freyn birtok – az első ezredforduló környékén jött létre
Sajnos nem ismert, hogy a Schloss Frein mikor épült és ki építette. Az azonban szerepel a korabeli dokumentumokban, hogy Engelschalk von Reite 1170-ben egy Freyn-i birtokot ajándékozott az Asbach-i apátságnak. Ezért nagyon valószínűsíthető, hogy hűbérbirtok volt, aminek az eredete Passau, Schaunburg vagy Bamberg.

1370 körül

A Mattsee-i apátság oklevelev
Passau püspöke (Bamberg-i érsekség) a 12. század közepéig jogosult volt Hausruck járás összes egyházközsége felett rendelkezni. Ennek megfelelően úgy döntött, hogy többek között a Frankenburg-i egyházközséget a Mattsee-i kolostor alá rendeli. Ez a kapcsolat az egyházi jelentőségen túl földbirtokosi jelentőséggel is bírt. Ebben az időben a Frein-i székhely von und zu Schaunburg uraságok felé volt elzálogosítva. Úgy vélelmezték, hogy a birtokokra elővételi joguk van, amit a Habsburgok úgy játszottak ki, hogy titokban folytatott tárgyalások során a Bamberg-i püspökség hatalmát III. Albert osztrák hercegre ruházták át. A Habsburg nemesi nemzetség arra törekedett, hogy uralma alá hajtsa Schaunburg grófságot, és ezzel az adásvétellel gyengítették a grófság befolyását.

1444 körül

Az uralkodói hűbérbirtok
A von Scheding (később Schöttinger) uraságok Mattsee tekintélyes polgárainak számítottak. A mai Frankenburg körülötti területek háznevei és határbejárásai alapján lehet következtetni arra, hogy milyen befolyással és hatalommal bírhattak. Nem ismert, hogy Schloss Frein meddig volt a Schöttinger uraságok birtokában. Az ő kezeikből valószínűleg a Zärtl lovagokhoz került a nemesi székhely, akiket ugyanakkor Ludwig Hueber követett a birtok tulajdonosainak sorában.

1584 körül

Az Ob der Enns tartomány rendjei
Az Ob der Enns tartomány rendjeire ebben az évben hagyta örökül a kastélyt a ”nemes, erős Ludwig Hueber zu Frein”, akinek nem volt gyereke. Végrendeletében úgy rendelkezett, hogy Frein tartozzon a Landhause zu Linz ben található nemesi iskolához, ami a nemes uraságok és lovagok képzési központjának számított. A felső-ausztriai uraságok így közvetlen, jogos örökösnek tekintették magukat, és eladták Schloss Frein-t Hans Christoph Geymann zu Gallspach lovagnak.

1621 körül

A birtok II. Ferdinánd császár tulajdonában kerül
Az új földesúr, Hans Christoph Geymann átalakította a birtokot, a faépítményből kastélyt épített.  Haláláig az épület külsejét sikerült befejeznie. Fia, Hans Ortholf Geymann nem folytatta tovább az átalakítást, és csatlakozott a császárral szembeforduló protestáns felkelőkhöz.
Miután a Monarchia véget vetett a lázadásnak, a birtokot elkobozták, és 1621-ben II. Ferdinánd császár eladta Franz Christoph von Khevenhüller-nek. Nem sokkal a tulajdonosváltás előtt II. Ferdinánd császár Zwispallen falut Frankenburg néven mezővárosi rangra emelte és az új helyen kijelölt határok meghúzásával Frein Frankenburg részévé vált. Erre az időre esik a Haushamerfeld-i vérengzés is, ahol a bajor helytartó, Adam Graf von Herberstorff ítéletet mondott a felkelők felett. A frankenburgi felkelés 36 vélt főkolomposát halálra ítélte azzal, hogy
az elítéltek felének megkegyelmez. Hogy kinek, azt 18 párban lejátszott kockajáték döntötte el, a győzteseknek megkegyelmezett, a veszteseket (két kivétellel) kivégeztette.
1925 óta az ismert Frankenburger Würfelspiele /Frankenburg-i Kockajátékok/ keretében emlékeznek meg erről a drámai történetről. A Frankenburger Würfelspiele /Frankenburg-i Kockajátékok/ az eredeti történelmi színtértől alig néhány kilométerre, Európa legnagyobb szabadtéri színpadán kétévente megrendezett, népi-történelmi színielőadás, amin mintegy 500 amatőr szereplő és 300 segítő vesz részt.

1674 körül

Veit von Gera báró
Az 1674 és 1684 közötti években a Schloss Frein Johannes Veit, Gera bárója birtokában volt, ami a hitbizományi birtoki státusz megszűnésével járt. Schloss Frein 10 évig volt a báró birtokában, utána a Khevenhüller-ek ismét átvették az uralmat Frein és annak javai felett, egyesítették az igazgatást és 1810-ig megtartották a hitbizományon keresztüli örökösödési rendet.

1849 körül

A Schaup család és a Zipf sörfőzde
Franz Schaup ebben az évben szerezte meg a kastélyt a Frankenburg-i erdő- és földbirtokkal együtt. Franz Schaup a Zipf sörfőzde egyik alapítója volt. A család maradt a birtok tulajdonosa 1942-ig, a dinasztia utolsó, gyermektelen tagjának, Emilie Schaup-nak a haláláig.

1864 körül

Irodalmi emlék, amit Adalbert Stifter állított
“Hát mondtam nektek, hogy Schlosse Firnberg-ben nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Most menjetek oda. Csak menjetek ki gyakran a szabadba is, és menjetek emberek közé is.”
– részlet Stifter “Nachkommenschaft” /Utódok/ című, 1865-ben megjelent írásából, amelyben Schloss Frein ihlette “Schlosse Firnberg”-et.

1938 körül

A II. világháború
A II. világháború alatt és röviddel utána a kastély szállást biztosított az egykori Osztrák-Magyar Monarchia országaiból érkező menekülteknek. Ebben az időben a kastély helyiségeiben 2 osztályos iskola is működött, amit azonban 1950-ben megszüntettek.

1945 körül

Regionális szervezetek igazgatási székhelye
1850-től a Schloss Frein a Schaup ill. Lilienau nagyvállalat sokrétű feladatainak igazgatási központjaként szolgált. Ugyancsak használta igazgatási székhelyként többek között a Forst- und Gutsverwaltung Frankenburg /frankenburgi erdő- és földigazgatás/, valamint a Heimatverein Frankenburg /frankenburgi falukör/ archívuma. Az 1965/66-os években felújítási munkákat végeztek a kastélyban.
Christian Limbeck-Lilienau, mint a Schaup-dinasztiával sógori viszonyban álló utód és annak örököse 2017 őszén eladta a birtokot Christian Schauer-nek, a Green Finance GmbH ügyvezetőjének.

2018 körül

Green Finance GmbH – teljeskörű felújítás annak érdekében, hogy korszerű körülmények között lehessen itt lakni és dolgozni
2018-ban a Green Finance GmbH Schloss Frein-ben teljeskörű felújítást végez, amivel lehetővé teszi, hogy stílusos környezetben, modern és napjaink igényeinek megfelelő körülmények között lehessen lakni.
Legfőképpen a fenntarthatóságot szem előtt tartva és a műemlékvédelmi hatósággal együttműködve nyolc nagy családbarát lakás és négy iroda létesül a kastélyban. Exkluzív értékesítésre kínálunk eszmei résztulajdoni hányadokat egy igazán különleges, történelmi jelentőséggel bíró bérházban.

Stílusos környezetben élni

2018-ban a Green Finance GmbH Schloss Frein-ben teljeskörű felújítást végzett, amivel lehetővé tette, hogy stílusos környezetben modern és napjaink igényeinek megfelelő körülmények között lehessen lakni. Legfőképpen a fenntarthatóságot szem előtt tartva és a műemlékvédelmi hatósággal együttműködve nyolc nagy családbarát lakás és négy iroda létesült a kastélyban. A műemlékvédelem alatt álló kastély a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően teljeskörű felújításra került, ami lehetővé tette, hogy stílusos környezetben modern és napjaink igényeinek megfelelő körülmények között lehessen lakni.

A Frankenburg am Hausruck település szívében fekvő Schloss Frein központi fekvésével és nagyon jó infrastruktúrájával bájos lakó-élményt nyújt az idilli falusias környezetben. A műemlékvédelem alatt álló épület gondosan megőrzött történelmi jellegzetességei és a frissen felújított, intelligensen átgondolt lakások olyan egyedülálló és reprezentatív objektumot alkotnak, amely a hozamtermelés és a lakhatás követelményeit egyaránt teljesíti.

A 8 tágas lakás és 4 iroda mindegyike teljes egészében felújításra került. Az összes hasznos terület 1.051 m2, amiből 790 m2 lakóterület és 261 m2 ipari/kereskedelmi terület. Az épület 3.331 m2-es telken található, és tartozik hozzá egy csodálatos park is.

Korszerű irodahelyiségek a nagy ötletekhez

A történelmi épület földszintjén négy jól átgondolt beosztású, mutatós iroda található.
Az eredeti építési mód bája a kiemelkedően magas minőségű revitalizációnak köszönhetően
olyan egyedülálló munkakörnyezetté válik, ami elegendő teret biztosít a nagy ötleteknek.

A külön bejáratú irodaegységek 56 m2 és 99 m2 közötti hasznos területtel rendelkeznek, és így
sokféle lehetőséget kínálnak a mindenkori helyigények kielégítésére. Összesen 261 m2 terület áll
a helyi vállalkozások rendelkezésére.

IRODAKIMUTATÁS

TOP 1     59,41 m2

TOP 2     99,10 m2

TOP 3     68,26 m2

TOP 4     56,59 m2

LAKÁSKIMUTATÁS

TOP 5     59,41 m2                                                            TOP 9        96,17 m2

TOP 6     69,75 m2                                                            TOP 10      72,79 m2

TOP 7     127,30 m2                                                          TOP 11     125,13 m2

TOP 8     106,18 m2                                                          TOP 12     107,45 m2

Újszerű lakások
történelmi bájjal

A nyolc újonnan kialakított tágas, családbarát lakásban a lenyűgöző, történelmi környezet
és a legkorszerűbb felszereltség olyan együttessé fonódik össze, ami biztosítja,
hogy egyedülálló élményt jelentsen ott lakni.

Összesen 790 m2 területen a magas minőségi követelményeket kielégítő anyagok felhasználásának köszönhetően világos és stílusos lakóterületet alakítottak ki,
ami nagyvonalú teret biztosít a kibontakozásnak. Az alaprajzok újrastrukturálásával
intelligens térkoncepció jön létre, amely megfelel a magas igényeknek.

Az épület egy 3.331 m2-es telken található és tartozik hozzá egy csodálatos kastélykert, amiben
még egy jó állapotban fennmaradt vizesárok is található. Ez egy olyan objektum, ami rengeteg
lehetőséget és opciót kínál akár magán, akár üzleti célú hasznosításra.

A 3 emelet alaprajza

Impressziók és a médiában megjelent tudósítások

Itt létrehoztunk egy kis képgalériát a Schloss Frein-ről.

Néhány impresszió a kastély épületéről annak részleteivel és a csodaszép kastélykertről.

Ugyancsak itt gyűjtöttük össze a médiában megjelent érdekes tudósításokat, hogy lehessen köztük tallózni.

Schloss Frein

Kastélykert

Médiában megjelent tudósítások

Az Attersee, Ausztria legnagyobb tava és környéke a nyaralások kedvelt úticélja

A nyaralások kedvelt úticélja, az Attersee- Salzkammergut régió kielégíti az életerő és életöröm iránti vágyat! Az Attersee körül fekvő vonzó, érintetlen és sokszínű természeti környezetért – a múltban ugyanúgy, mint napjainkban – ihletként és múzsaként rajongtak a művészek, mint pl. Gustav Klimt, Gustav Mahler, Franz Welser-Möst, Heinrich Schiff, Christian Ludwig Attersee és még sokan mások.

A politika, a tudomány, a kultúra és a sport prominens képviselői élvezik az Attersee-t és annak pozitív kisugárzását! A magashegységig vezető sok, vadregényes turistaútvonalon a test, a szellem és a lélek saját magától kerül összhangba. Szárazföldi, légi, vízi vagy víz alatti sportágak bő választéka gondoskodik az energiák feltöltéséről.

Fekvés

Frankenburg am Hausruck egy 4842 lakosú (2018. január 1-i állapot szerint) mezőváros Felső-Ausztriában, Vöcklabruck im Hausruckviertel körzetben. A város 63 helységet foglal magába és 519 m magasan fekszik Hausruck járásban. Kiterjedése észak-déli irányban 10,6 km, kelet-nyugati irányban pedig 10,3 km. Összterülete 48,5 km2, a terület 44,5 %-án erdő található, a terület 49,3 %-án mezőgazdasági tevékenységet végeznek.

Frankenburg városközpontjában fekszik a csodaszép Schloss Frein, a kastélyon azonban az évtizedek során nyomot hagyott az idő. Az új tulajdonosnak, a Green Finance GmbH-nak köszönhetően a kastélyt 2018-ban átfogóan felújították. A műemlékvédelem alatt álló épületet a legmagasabb sztenderdeknek megfelelően és magas minőségi követelményeket kielégítő anyagok felhasználásával újították fel, és most ismét csodaszép fényben tündököl.

Denevérek Schloss Frein-ben

Felső-Ausztria egyik legnagyobb denevér-kölykezőszállása a Frankenburgban fekvő Schloss Frein-ben található.
Akár 800 egérfülű denevér nőstény tölti itt a nyarat és neveli fel kölykeit.

Egérfülű denevérek

Az egérfülű denevér, mintegy 40 cm szárnyfesztávolsággal, a legnagyobb honos denevérfajunk.
A nőstények nyáron úgynevezett kölykezőszállásokat alkotnak, ahol együtt nevelik fel kölykeiket, ezek rendszerint 50 és 1.000 közötti állatból állnak. Ezeket a denevéreket szokták tipikus padláslakónak nevezni, mivel nyáron többnyire olyan nagy padlásokon laknak, ahol kevéssé zavarják őket.

Veszélyeztetettség

Az alábbiak fenyegetik és veszélyeztetik életterükben a denevéreket Ausztriában:

Élőhelyeik elvesztése nyáron és télen
Élőhelyeik szakszerűtlen felújítása
Növényvédőszerek alkalmazása
Mérgező favédő szerek használata
Természetes okok: klíma, élősködők, betegségek, rablók
Balesetek: forgalom, légyfogók, szélerőművek, stb.

Védelem

A Green Finance GmbH cég 2017 novemberében szerezte meg a kastélyt, a padlástér lakóival együtt. A kastély átfogó felújítására 2018-ban került sor. A széleskörű átépítési munkák ellenére fontos cél volt az ötödik legnagyobb denevérkolónia megőrzése. A Green Finance jellemzője a fenntartható zöld befektetés és ugyanígy adott volt a szoros együttműködés az ausztriai Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung (röviden KFFÖ) /denevérvédelmi és -kutatási koordinációs hivatal/ és a Green Finance között. Mindent megtettünk azért, hogy az egérfülű denevérek visszajöjjenek. A tetőszerkezet felújítása során gondosan ügyeltünk arra, hogy megtartsuk a denevérek költőhelyét. Ugyanakkor átfogó elővigyázatossági intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a kastélyban garantáltan zavartalanul lehessen lakni.

Felújítás, ami figyelemmel van a denevérekre

A tetőszerkezet és a tető felújítását 2018. március végén befejeztük, mert akkor térnek vissza a denevérek a téli szállásukról. A denevérek a telet barlangokban, pincékben, alagutakban vagy bányajáratokban töltik, és aztán visszatérnek a nyári lakóhelyükre. Annak érdekében, hogy a denevérek még könnyebben hozzászokjanak az új szálláshoz, újra felszereltük a régi deszkákat. Ez fontos szempont annak érdekében, hogy a denevérek szagról újra felismerjék és elfogadják a régi szállásukat.
Az épületben lakó denevérek védelme érdekében ezeknek a felső-ausztriai természet-védelmi szövetség gondját viseli és a helyi szervezet tagjainak felügyelete alatt maradnak. A szállásról való gondoskodás és annak megóvása nagy jelentőséggel bír, mert a környéken nincs másik, amivel megfelelően pótolni lehetne.

A médiában megjelent tudósítások